Felsökning av jordfelsbrytare - Så kan du testa din jordfelsbrytare och reparera en fel som är orsakat av en säkring

Felsökning av jordfelsbrytare

Prova din jordfelsbrytare 

På de fleste jordfelsbrytaren så finns där en provknapp. Med hjälp av denna provknapp så kan du kontrollera funktionen av din jordfelsbrytare, genom att trycka på knappen. Jordfelsbrytaren ska slå ifrån omedelbart. Om den inte gör detta så är det troligtvis en fel på don jordfelsbrytare och du bör därför kontakta din lokala elektriker. Du kan t.ex. kontakta oss om du bor i Skåne. 

Felsökning – när jordfelsbrytaren löser ut

Starta med att slå till jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående. Om detta inträffar flera gånger bör du kontakta en behörig elektriker. 

Du slår till jordfelsbrytaren och den löser ut direkt efter tillslaget så är det ett bestående fel i ditt elektriska kretslopp. I Så Fall:

  1. Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren igen.
  2. Återställ därefter en säkring i taget till dess att jordfelsbrytaren ånyo löser ut.
  3. Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes.

Om jordfelsbrytaren löser ut före några säkringar återställts finns felet i eller före centralen. I denna situationen är det inget annat än att be om hjälp av en behörig elektriker.
Om tillfället är att felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp: fortsätt dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren.
Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Ta hjälp av ett elinstallationsföretag. Om jordfelsbrytare förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till dess att den ånyo löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt en fackkunnig person undersöka och reparera.

Switches in electrical fuse box

Likande

Cookies & Vigtig Info

Just nu kan man bara hyra oss i Danmark och för tillfället går behörighetskrävande jobb via tredje part, läs her för mere info, samt information omkring cookies, persondatapolitik og handelsbetingelser.