Har det kommit vatten eller fukt i en elinstallation - Detta ska du göra om du misstänker fukt eller vatten i en stickkontakt eller i din elcentral

Vatten eller fukt i en elinstallation eller eluttag

Har det kommit fukt eller vatten i en elinstallation, eluttag eller i din elcentral så ska du ringa till en behörig elektriker. Om du själv försöker att byta ut elinstallationen eller att reparera skadan så riskerar du att få livsfarlig stöt. Du är alltid välkommen att ringe till Norh på telefon:  0708 393392. Vi er en behörig elektriker med  jour i Skåne och kör i Malmö, Kristianstad, Höör, Lund osv.

Hvad kan ske när det kommer fukt vatten i en elinstallation eller i et eluttag?

Det värsta som kan ske är en kortslutning i elsystemet, en kortslutning kan slå gnister och dessa gnister kan leda till brand. Och som du säkert vet kan brand tage fart och leda till stora konsekvenser.  

Oftast så går det aldrig så långt gå jordfelströmbrytaren avbryter strömmen.

Om skadan är skedd och du vet med säkerthat att det har kommit stora mängder vatten i din elcentral, så bliver du tvungen till att byta elcentral

Har det kommit vatten eller fukt i en elinstallation - Detta ska du göra om du misstänker fukt eller vatten i et eluttag eller i din elcentral
Har det kommit vatten eller fukt i en elinstallation - Detta ska du göra om du misstänker fukt eller vatten i et eluttag eller i din elcentral

Likande

Kontakt os

Vi har mycket att göra och kan därför inte altid svara på telefonen. Skriv gärna till oss via formularen så kontaktar vi dig så snart som möjligt