Har du grävt in i en ledning? Detta ska du göra om du kommet till att gräva in i en ledning eller kabel i jorden

Grävt ner en ledning eller elkabel

Bra att veta om du har grävt ner i en ledning eller i en kabel

Oavsett om du är ett företag eller en privatpersoner som kommit till att skada en kabel eller ledning i samband med grävning, utan att anvisning har gjorts eller på grund av försumlighet eller vårdslöshet, bliver så därför ersättningsskyldiga. Den ansvarige debiteras då för de kostnader som uppstår som följd av skadan, inklusive eventuella skadestånd.

Har du grävt ner i en ledning?

Har du haft “otur” och kommet till att gräva in eller ner en ledning – Ingen grund till stress, vi kan hjälpa dig att reparera skadorna utan en räkning på 100.000 kronor.

Om du gräver in i en ledning, så ska den lappas ihop igen, detta kan vår El jour elektriker i Skåne hjälpa med. 

Detta ska du göra när du har grävt in i en ledning

1. Försäkra dig om att ingen har kommit till skada.

2. Ring till ditt el-sällskap och gör en felanmälan

3. Kontakta en behörig elektriker, för att beställa hjälp till att reparera de skadade ledningar/kablar, du kan ringa till oss.

 

Har du grävt in i en ledning? Detta ska du göra om du kommet till att gräva in i en ledning eller kabel i jorden

Likande

Cookies & Vigtig Info

Just nu kan man bara hyra oss i Danmark och för tillfället går behörighetskrävande jobb via tredje part, läs her för mere info, samt information omkring cookies, persondatapolitik og handelsbetingelser.